שעות עבודה

יש שאלות?

צור קשר!

אנו מעניקים סיוע מקצועי בניירת וקבלת משכנתא.

ביועץ שלנו יסייע לכם לבנות תכנית תקציב לבנייה, יבנה עבורכם תכנית תשלומי משכנתא, יפרק אותה לחלקים וייעל את תשלומי הריבית כך שתחזירו לבנק כמה שפחות כסף. משכנתא היא הלוואה גדולה וארוכת טווח המונפקת בתנאים מועדפים. הלוואות מסוג זה מתבצעות בשליטה ובליווי של משרד האוצר הישראלי.
MASHKANTA (MORTGAGE) - KUBE

Search on KUBE